Українською Ukrainian English English Polish Polish


Roman Konstankewycz

Pochodzi z Trembowli nieopodal Tarnopola. Ukończył Trembowlanską kulturalno-oświatową szkołę w 1980 roku, później Rówieński Państwowy Humanitarny Uniwersytet. W połowie lat 80-tych rozpoczął swoją karjerę na włókienniczym kombinacie w Tarnopolu. W 1993 roku imigrował do USA, gdzie przedłużył nauczanie w jednym z kolegiów na kierunku techniki komputerowe. Roman długi czas pracuje programistą na Wall Street. Na dany czas on jest managerem w kompanii Nexus Trading Services. Roman pracował klawiszowcem w kilku zespołach muzycznych w Nowym Jorku, brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu ukraińskich festiwali w USA. Pracował w takich zespołach jak "Na zdrowie" i "Czeres" . W 2007 roku razem z muzykiem Romanem Todorukiem postanowili załozyć agencję artystyczną "АМ Entertainment". Ich twórczym credo jest owocna praca w kierunku współczesnej i ludowej sztuki, zachowania tradycji rodzinnych, tworzenie nowych piosenek i muzycznych utworów, a także propagowanie ukraińskiej sztuki w USA i Kanadzie. Roman również bardzo dobrze gra na saksofonie, z którym nie rozstaje się od ponad 25-ciu lat. Znaczną część swojego wolnego od pracy czasu on poświęca na rozwój agencji, która w jego zamyśle musi stać się centrum samorealizacji w zakresie kultury i sztuki dla pochodzących z Ukrainy.