Українською Ukrainian English English Polish Polish


Ałła Czorna

Jedna z najbardziej utalentowanych śpiewaczek na Ukraińsko-Rosyjskiej emigracji.